!! Leider ass eis en Feeler ennerlaaf an der Brochure, do ass den falschen PDF vum Parcours drann, den Parcours vun 11 an 21km hei um Site ass richtech.

!! Aus Organisatoreschen Grënn hunn mir den 6km missten dëst Joer annescht maachen, deen ass leider net esou wei hei um Site.

Strécken an den Präis vir Startgeldd ass inklusive Chip am Dossard drann --- +- 6km, 8 € / +- 11km, 14 € / +- 21km, 18 €

Courses 6km, 2 Ravi. Depart 10h10 / 11km, 3 Ravi. Depart 10h00 / 21km, 5 Ravi.Depart 10h00

!!! Online Aschreiwungen sinn ob, bis den 12. August 2022 um 24 Auer ---- Klick héi !!!

Aschréiwen an ofhuelen vum Dossard ob der Platz ass Sonndes den 14.8.22 vun 17h-19h an Meindes den 15.8.22 vun 8h-9h30.

 !! Oppassen Noumeldungen ob der Platz den 14.8.22 an 15.8.22 + 5€ !!

      +- 6km, 13 € / +- 11km, 19 € / +- 21km, 23 € !!

Walker Depart 09h00 sinn natirlech och wëllkomm, dat awer ouni Zeitmiessung --- +- 6km, 5 € / +- 11km, 10 € / +- 21km, 15 €

Den Kannerlaaf gëtt och organséiert iwwer 500m Depart 9h30 an 1000m Depart 9h40 an ass gratis.

Präisser vir déi eischt 8 Fraen an Männer vun 11km an 21km an vir déi eischt 5 Fraen an Männer vun 6km.

Vir Duschen and en Cathering leeft alles normal, esou wéi Mesuren et deen Moment erlaaben.

Bis geschwënn Äischdall-Leefer